PUBLICACIONS

  • Comparació troc, moneda i donació (Informe del Col·lectiu Mostassa, febrer 2014. Pdf de l’article)

Aquest informe descriu un taller per comparar 4 models de fira: una fira d’intercanvi (troc), una fira amb moneda social gratuita, una fira amb moneda oficial i préstec bancari, i una fira d’economia natural sense diners de cap mena. El taller és un joc de simulació basat en l’intercanvi de cartes de joc. L’article descriu el joc, els resultats obtinguts en edicions anteriors, i les reflexions de lxs autorxs.

Aquest taller no pertany a ningú. És l’adaptació anònima d’un  joc de cartes. Pots replicar-lo i modificar-lo al teu gust, sense citar a ningú.

  • Money Can’t Buy Me Love (article publicat al congrés Degrowth 2010. Pdf de l’article)

Small communities, such as family, friends, neighbourhoods or social groups, create spaces where donation is possible. These exchanges can be made in a necessity-based approach, where the time waste on unnecessary goods can be saved for activities that develop our inner potential, and can be shared and enjoyed by others. In this way, three basic needs are satisfied: belonging in a group, altruism and creativity.

Ja que el diner no és sostenible